Profil

Výrobce a velkoprodejce aditiv pohonných hmot a další autokosmetiky spadá charakterem výroby a prodávaného zboží pod obor chemie. Hlavní produktovou škálu tvoří aditiva do nafty a benzinu v letní a zimní verzi, brzdové kapaliny, nemrznoucí tekutiny do ostřikovačů, chladicí kapaliny a autokosmetika. Hlavními odběrateli jsou Česká rafinérská a.s., Benzina a.s., a Čepro a.s. Výrobky VIF jsou dodávány v maloodběratelském balení do sítí čerpacích stanic po celé České republice, částečně i na trh Slovenska a prostřednictvím bezpočtu elektronických obchodů.

K nejznámějším a nejpoužívanějším produktům firmy VIF bezesporu patří aditiv nahrazující v benzinu olovo, prodávaný pod registrovanou značkou BENADIT BA. Tento produkt Česká rafinérská a Čepro používají k výrobě benzinu Speciál, pro potřeby celé České republiky, včetně České armády. výrobkem je také multifunkční přípravek SUPER DIESEL ADITIV ve své letní a zimní verzi.

Všechny naše výrobky se vyrábějí s využitím technologie Lang Chemie a jsou významným artiklem pro zahraniční obchod. Jejich roční produkce určená k vývozu se pohybuje okolo 1000 tun.

Historie

Výrobce aditiv VIF s. r. o., byl založen 1. ledna 1994, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze na základě notářského zápisu ze dne 19. 11. 1993. Sídlo firmy je od roku 1996 na adrese Volutová 2523, Praha 5.

Prodej aditiv do motorů a topných olejů v tehdejším Československu odstartovala společnost Contichem, s. r. o., která prodávala výrobky rakouské firmy Lang Chemie, jejíž exkluzivní zastoupení v České republice a na Slovensku má firma VIF dodnes.

V roce 1995 si společnost VIF pronajala výrobní areál ve Valašských Kloboukách a započala s vývojem své vlastní výrobní činnosti. Areál má dostatečné kapacity pro plnění a distribuci ve spotřebitelských obalech, pro skladování a expedici velkoodběratelům. Výrobce VIF využívá svou vlastní autodopravu, která zajišťuje dovoz surovin ze zahraničí a rozvoz zboží k zákazníkům.