Výroba

Původním obchodním záměrem společnosti VIF byl pouze prodej aditiv do pohonných hmot a aditiv do topných olejů. Výrobky odebírala od rakouské firmy Lang Chemie, jejíž exkluzivní zastoupení si firma VIF zachovává dodnes. Tato spolupráce se postupně rozvinula v oboustranný obchod, ve kterém se vývoz do Rakouska vyrovnal dovozům základních produktů pro výrobu aditiv a tato spolupráce se nadále rozvíjí.

Významný pokrok v aktivitách firmy VIF nastal v roce 1995, kdy si firma pronajala výrobní areál ve Valašských Kloboukách, a započala tak vývoj a výrobu vlastních produktů. Firma VIF postupně investovala do mísicích, plnicích a balicích zařízení, do budování vlastních skladových a administrativních prostor. Výrobní areál disponuje kapacitou pro plnění a distribuci ve spotřebitelských obalech, stejně jako pro skladování a expedici pro velkoodběratele. Společnost si zformovala vlastní autodopravu, která zajišťuje dovoz surovin ze zahraničí a rozvoz zboží ke svým odběratelům. Současný stav instalované technologie má dostatek rezerv i pro budoucí rozvoj firmy.