Nezávislé testy motorových aditiv

Dodnes neexistují žádné obecně platné normy, podle kterých by se daly porovnávat vlastnosti motorových aditiv. Testy aditiv do pohonných hmot různých značek proběhly pod záštitou motoristického časopisu Auto Diesel a Ústavu paliv a maziv, a.s.

První test hodnotil vliv multifunkčních aditiv do nafty na cetanové číslo, mazivost, pěnivost a protikorozní vlastnosti nafty. Testovaný výrobek SUPER DIESEL ADITIV letní se umístil na prvním místě ze  testovaných přípravků: obstál jak ve zlepšení vlastností nafty, tak z hlediska ekonomické dostupnosti.

 „Velmi účinně zlepšuje mazivost a cetanové číslo, chrání proti rezavění v přítomnosti vody a potlačuje pěnivost nafty. Tyto vynikající účinky byly dosaženy s náklady 0,55 Kč na litr nafty. Při nejúspornějším dávkování by byly náklady pouze 0,37 Kč na litr, přičemž zlepšení mazivosti i cetanového čísla by mělo být ještě velmi účinné.“

Druhý test časopisu Auto Diesel se zaměřil na vlastnosti nafty klíčové pro zimní provoz auta. Hodnotila se filtrovatelnost, obsah nitrátu, který zvyšuje cetanové číslo, a především tekutost přípravku při podchlazení. SUPER DIESEL ADITIV zimní se opět umístil ze 6 testovaných aditiv na první místě. Nafta ošetřená tímto aditivem ucpala zkušební sítko až při -30 °C.

Test z října 2013 zaměřený na aditiva do dieselových motorů ze speciálního vydání časopisu Svět motorů.

Test z ledna 2014 zaměřený na zimní aditiva do motorové nafty z vydání časopisu Svět motorů.

Další nezávislé testy

Test z července 2015 zaměřený testování kvality paliv z vydání časopisu Svět motorů.