Hlavní stránka Pro distributory a prodejce Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky

Platební podmínky a slevy

Platbu vystavené faktury proveďte do 14 dnů od data jejího vystavení. Při nedodržení lhůty 14denní splatnosti bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a vyhrazujeme se právo zrušit poskytnutý rabat. Za uskutečnění a provedení platby se považuje den, kdy je částka připsána na účet prodávajícího.

Na základě vzájemné dohody poskytujeme smluvní množstevní slevy, jejichž výše se odvíjí od množství odebíraného zboží.

Objednávky

Objednávky na zboží zasílejte emailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, který najdete v záložce Pro distributory a prodejce a kde vyplníte požadované kolonky (Název firmy, Kontaktní osobu - jméno, telefon, email a v rozbalovacím menu vyberete požadované zboží s odhadem odebíraného množství). Objednávky a poptávky nám zasílejte v dostatečném časovém předstihu.

Dodací podmínky

Obvyklá dodací lhůta pro běžné množství je do 5 pracovních dnů od data potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo po dohodě s nakupujícím stanovit konkrétní dodací lhůtu s přihlédnutím k výrobním a expedičním možnostem.

Přeprava a její cena je formulována v dodací podmínce CPT sklad (Carriage Paid To) dle INCOTERMS 2000 při odběru zboží nad 10 000 Kč nebo 1 palety zboží (mimo destilované vody).

Upozorňujeme naše zákazníky, že některé naše výrobky musí být přepravovány dle stanovených podmínek ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) a jsou nakládány pouze na dopravní prostředky opatřené náležitostmi dle příslušných předpisů.

Obaly

Způsob oběhu dodávky výrobků s vratnými obaly bude řešen individuálně. Vratné obaly nesmí být poškozeny a znečištěny, v opačném případě obaly zpět nepřijímáme.

Plastové obaly jsou likvidovány na základě smlouvy uzavřené se společností EKO-KOM, a. s.