AUTOŠAMPON S VOSKEM

AUTOŠAMPON S VOSKEM

Autošampon s voskem (víčko)Autošampon s voskemObal Autošamponu s voskem

Autošampon s voskem VIF je vysoce účinný přípravek na mytí, leštění a konzervaci karosérie motorových vozidel. Autošampon odstraňuje kromě běžných nečistot a bláta také zbytky tuků a olejů. Šampon s voskem tvoří hladký, vodoodpudivý film, který zabraňuje ulpívání prachu a usnadňuje čištění a leštění povrchu.

Jak aplikovat:

Přípravek se používá naředěný s vodou v poměru 2:1000. Znečištěný povrch umyjte běžným způsobem, opláchněte proudem vody a vysušte.

Balení:

AUTOŠAMPON S VOSKEM

Katalogové číslo

EAN

5 l

615

-

0,5 l

614

8594024180777

 

 

Často kladené otázky


Jak likvidovat:

Kapalinu likvidujte ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisech. Obal zlikvidujte na základě zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a souvisejících předpisech.

Konsolidované znění zákona o odpadech najdete zde a znění zákona o obalech zde.

Vlastnosti:

  • Vysoce účinný přípravek určený k mytí, leštění a konzervaci karosérie motorových vozidel.
  • Odstraňuje běžné nečistoty, bláto, zbytky tuků a olejů.
  • Kapalina tvoří hladký, vodoodpudivý film, bránící ulpívání prachu a usnadňující čištění povrchu.
  • Bíle zabarvená kapalina bez zápachu.

První pomoc:

  • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
  • V případě nadýchání přenést postiženého na čerstvý vzduch, tělesný klid.
  • Při kontaktu s kůží omýt teplou vodou a mýdlem vodou.
  • Při kontaktu s očima vyplachovat proudem čisté vody alespoň 15 min. a vyhledat lékaře.
  • Při požití vypláchnout ústa vodou a nevyvolávat zvracení, příp. vyhledat lékaře.

Bezpečnostní označení:

Xi: Dráždivý

R41: Nebezpeční vážného poškození očí

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S25: Zamezte styku s očima

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S45: V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

Máte dotaz?

* Takto označená pole je nutné vyplnit.

Jméno*:
Email*:
Telefon:
Text vzkazu*:


Zadejte text z obrázku