ČISTIČ SKEL

ČISTIČ SKEL

Čistič skelČistič skel - obalČistič skel - zadní strana

Čistič skel VIF je vysoce účinný přípravek určený k čištění vnějších i vnitřních skel automobilu a skleněných ploch. Po důkladném vyleštění zanechává sklo křišťálově čisté a lesklé. Kapalinu na čištění nemusíte nijak ředit, je připravena k okamžitému použití.

Jak aplikovat:

Kapalina je připravena k okamžitému použití. Nastříkejte na čištěnou plochu a vyleštěte běžným způsobem kůží nebo textilií.

Balení:

ČISTIČ SKEL

Katalogové číslo

EAN

0,5 l

608

8594024180814

5 l

609

-

 

 

Často kladené otázky


Jak likvidovat:

Kapalinu likvidujte ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisech. Obal zlikvidujte na základě zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a souvisejících předpisech.

Konsolidované znění zákona o odpadech najdete zde a znění zákona o obalech zde.

Vlastnosti:

  • Vysoce účinný čistič vnějších i vnitřních skel automobilu a skleněných ploch.
  • Zanechává sklo křišťálově čisté.
  • Čirá kapalina, hořlavina IV. třídy nebezpečnosti.

Bezpečnostní označení:

Přípravek neobsahuje žádnou nebezpečnou látku.

Jedná se o hořlavinu IV. třídy nebezpečnosti (hořlaviny s teplotou vzplanutí od 100 °C do 250 °C).

První pomoc:

  • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
  • V případě nadýchání přenést postiženého na čerstvý vzduch a zajistit tělesný klid.
  • Při zasažení očí vypláchnout proudem vody nebo borovou vodou.
  • Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít ½ l vody, nevyvolávat zvracení  a příp. vyhledat lékařskou pomoc.

Máte dotaz?

* Takto označená pole je nutné vyplnit.

Jméno*:
Email*:
Telefon:
Text vzkazu*:


Zadejte text z obrázku