Hlavní stránka Produkty Autokosmetika ČISTIČ UMĚLÝCH HMOT

ČISTIČ UMĚLÝCH HMOT

ČISTIČ UMĚLÝCH HMOT

Čistič umělých hmotČistič umělých hmot - přední stranaČistič umělých hmot - zadní popis

Čistič umělých hmot je přípravek určený k čištění, oživení a konzervaci plastových a gumových dílů vnější i vnitřní části vašeho auta. Nanesením ochranné vrstvy čističe zabráníte vyblednutí vnitřních a vnějších plastů slunečními paprsky, ochráníte tak i vnější plasty proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Nanesenou vrstvu emulze nechte několik minut působit, zvýšíte tím účinnost čističe umělých hmot.

Jak aplikovat:

Výrobek je připraven k okamžitému použití. Rovnoměrně nastříkejte rozprašovačem na ošetřovaný povrch a nechte se několik minut působit. Poté povrch vytřete do sucha. Dbejte opatrnosti při aplikaci poblíž látkového čalounění.

S přípravkem nepracujte na slunci.

Balení:

ČISTIČ UMĚLÝCH HMOT

Katalogové číslo

EAN

0,5 l

618

8594024180814

5 l

619

-

 


Často kladené otázky


Jak likvidovat:

Kapalinu likvidujte ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisech. Obal zlikvidujte na základě zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a souvisejících předpisech.

Konsolidované znění zákona o odpadech najdete zde a znění zákona o obalech zde.

Vlastnosti:

  • Přípravek k čištění, oživení a konzervaci plastových a gumových dílů vnější i vnitřní části automobilu.
  • Ochranná vrstva chrání proti nepříznivým klimatickým podmínkám.
  • Čirá emulze příjemné vůně bez přítomnosti mechanických nečistot.

První pomoc:

  • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
  • V případě nadýchání přenést postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný klid.
  • Při zasažení očí vypláchnout proudem vody nebo borovou vodou.
  • Při styku s kůží omýt zasaženou pokožku vodou a mýdlem.
  • Při požití vypít ½ l vody, nevyvolávat zvracení  a vyhledat lékařskou pomoc.

Bezpečnostní označení:

Xi: Dráždivý

R36/38: Dráždí oči a kůži         

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S24/25: Zamezte styku s kůží a očima                

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S28: Vysoce toxický při požití

S46: Může vyvolat poškození dědičných vlastností

Máte dotaz?

* Takto označená pole je nutné vyplnit.

Jméno*:
Email*:
Telefon:
Text vzkazu*:


Zadejte text z obrázku