ODSTRAŇOVAČ HMYZU

ODSTRAŇOVAČ HMYZU

Odstraňovač hmyzuOdstraňovač hmyzu - popisOdstraňovač hmyzu - zadní popis

Specializovaný odstraňovač hmyzu VIF si poradí i se skvrnami, které běžné přípravky neodstraní. Odstraňovač hmyzu je velmi účinný prostředek k čištění a odstranění zbytků hmyzu z laku, skla i plastů automobilu. Zvýšení účinnosti dosáhnete, pokud přípravek necháte na skvrnách působit 2-3 minuty.

Jak aplikovat:

Znečištěný povrch se nastříká přípravkem a nechá se krátce 2-3 minuty působit. Poté se karoserie vozidla omyje běžným způsobem. Přípravek je možný použít i před mytím v mycích linkách.

S výrobkem nepracujte na slunci.

Balení:

ODSTRAŇOVAČ HMYZU

Katalogové číslo

EAN

0,5 l

612

8594024180753

5 l

613

-

 

 

Často kladené otázky


Jak likvidovat:

Kapalinu likvidujte ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisech. Obal zlikvidujte na základě zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a souvisejících předpisech.

Konsolidované znění zákona o odpadech najdete zde a znění zákona o obalech zde.

Vlastnosti:

  • Velmi účinný prostředek k čištění a odstranění zbytků hmyzu z laku, skla i plastů automobilu, které se nedají odstranit běžným způsobem.
  • Čirá kapalina bez zápachu.

První pomoc:

  • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
  • V případě nadýchání přenést postiženého na čerstvý vzduch a zajistit tělesný klid.
  • Při zasažení očí vypláchnout proudem vody nebo borovou vodou.
  • Při styku s kůží omýt zasaženou pokožku vodou a mýdlem.
  • Při požití vypít ½ l vody, nevyvolávat zvracení  a vyhledat lékařskou pomoc.

Bezpečnostní označení:

Xi: Dráždivý      

R10: Dráždí oči                   

R36/38: Dráždí oči a kůži

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení – Zákaz kouření

S24/25: Zamezte styku s kůží a očima            

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody                                                         

Máte dotaz?

* Takto označená pole je nutné vyplnit.

Jméno*:
Email*:
Telefon:
Text vzkazu*:


Zadejte text z obrázku