ROZMRAZOVAČ SKEL

Rozmrazovač skel VIF je spolehlivý prostředek k odstranění námrazy z vnější strany skel i opocení autoskla z vnitřní strany. Přípravek se aplikuje nastříkáním na sklo, které se po odstranění námrazy vytře do sucha. Na povrchu skla rozmrazovač vytváří film, který zabraňuje opětovnému zamrznutí.

Jak aplikovat:

Přípravek je naředěn k okamžitému použití. Aplikujte nastříkáním na sklo, které se po odstranění námrazy vytře do sucha.

V období silných mrazů doporučujeme preventivní aplikaci.

Balení:

ROZMRAZOVAČ SKEL

Katalogové číslo

EAN

0,5 l

612

8594024180739

5 l

613

-

 
 

Často kladené otázky


Jak likvidovat:

Kapalinu likvidujte ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisech. Obal zlikvidujte na základě zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a souvisejících předpisech.

Konsolidované znění zákona o odpadech najdete zde a znění zákona o obalech zde.

Vlastnosti:

  • Spolehlivý prostředek k odstranění námrazy z vnější a opocení z vnitřní strany skel vašeho auta.
  • Vytváří na povrchu skla film zabraňující opětovnému zamrznutí.
  • Čirá kapalina charakteristického zápachu.

První pomoc:

  • Při nadýchání přenést postiženého na čerstvý vzduch.
  • Při styku s kůží umyjte vodou a mýdlem, příp. ošetřete regeneračním krémem.
  • Při požití vypláchněte ústa, vypijte cca 0,5 l vody a vyvolejte zvracení.

Bezpečnostní opatření:

R10: Dráždí oči                   

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S7/9: Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě

S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení – Zákaz kouření

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení                                                 

Máte dotaz?

* Takto označená pole je nutné vyplnit.

Jméno*:
Email*:
Telefon:
Text vzkazu*:


Zadejte text z obrázku