BRAKE FLUID DOT3

BRAKE FLUID DOT3

Brake fluid DOT4 (víčko)Brzdová kapalina DOT3Brzdová kapalina - popis 1Brzdová kapalina - popis 2

Brzdová kapalina BRAKE FLUID DOT3 je určená pro všechny typy osobních i nákladních automobilů. BRAKE FLUID DOT3 má vysokou teplotní stabilitu v rozmezí od –50 °C až do 245 °C. Podobně jako BRAKE FLUID DOT4 poskytuje vysoce účinnou ochranu proti korozi. Výměna brzdové kapaliny se doporučuje po dvou letech, případně po době stanovené výrobcem vašeho vozidla.

Jak aplikovat:

Výrobek je naředěn k okamžitému použití. Při plnění či výměně brzdové kapaliny je nutné dodržovat pokyny výrobce motorového vozidla.

Doporučená výměnná lhůta je po dvou letech provozu auta, případně ve lhůtě předepsané výrobcem motorového vozidla.

Balení:

BRAKE FLUID DOT 3

Katalogové číslo

EAN

0,5 l

500

8594024180937

5 l

501

8594024180944

 

 

Často kladené otázky


Jak likvidovat:

Kapalinu likvidujte ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisech. Obal zlikvidujte na základě zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a souvisejících předpisech.

Konsolidované znění zákona o odpadech najdete zde a znění zákona o obalech zde.

Vlastnosti:

 • Brzdová kapalina určená pro všechny typy osobních i nákladních automobilů.
 • Kapalina má vysokou teplotní stabilitu a výbornou ochranu proti korozi.
 • Provoz při teplotním rozmezí –50 °C až 245 °C.
 • Doporučená výměnná lhůta je po dvou letech provozu, případně ve lhůtě předepsané výrobcem motorového vozidla.
 • Odpovídá normě DOT 3.
 • Je mísitelná s kapalinami stejné specifikace.

 První pomoc:

 • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
 • V případě nadýchání přednést postiženého na čerstvý vzduch, tělesný klid.
 • Při kontaktu s kůží  omýt zasaženou pokožku vodou a mýdlem.
 • Při kontaktu s očima vyplachovat 15 minut proudem teplé vody a vyhledat lékaře.
 • Při požití vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení a ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Bezpečnostní označení:

Xi : Dráždivý

R36: Dráždí oči

S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S 24/25: Zamezte styku s kůží a očima            

S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

Máte dotaz?

* Takto označená pole je nutné vyplnit.

Jméno*:
Email*:
Telefon:
Text vzkazu*:


Zadejte text z obrázku