BRAKE FLUID DOT4

BRAKE FLUID DOT4

Brzdová kapalinaBrzdová kapalina - víkoBrzdová kapalina-popis

BRAKE FLUID DOT4 je vysoce kvalitní brzdová kapalina určená pro všechny typy osobních i nákladních automobilů. Kapalina má vysokou teplotní stabilitu v rozmezí od –50 °C až do 260 °C. Brzdová kapalina obsahuje protikorozní složky, která ochrání brzdový mechanismus před zrezivěním. Doporučená výměnná lhůta je po dvou letech provozu auta, případně po době předepsané výrobcem.

Jak aplikovat:

Výrobek je naředěn k okamžitému použití. Při plnění či výměně brzdové kapaliny je nutné dodržovat návody a pokyny výrobce motorového vozidla.

Doporučovaná výměnná lhůta je po dvou letech provozu pravidelného provozu auta, případně po době předepsané výrobcem motorového vozidla.

Balení:

BRAKE FLUID DOT 4

Katalogové číslo

EAN

0,5 l

507

8594024180951

5 l

508

8594024180968

 

 

Často kladené otázky


Jak likvidovat:

Kapalinu likvidujte ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisech. Obal zlikvidujte na základě zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a souvisejících předpisech.

Konsolidované znění zákona o odpadech najdete zde a znění zákona o obalech zde.

Vlastnosti:

  • Brzdová kapalina vysoké kvality určená pro všechny typy osobních i nákladních automobilů.
  • Kapalina má vysokou teplotní stabilitu a výbornou ochranu proti korozi.
  • Provoz při teplotním rozmezí –50 °C až 260 °C.
  • Odpovídá normě DOT 4.
  • Je mísitelná s kapalinami stejné specifikace.

První pomoc:

  • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
  • V případě nadýchání přednést postiženého na čerstvý vzduch, zachovat tělesný klid.
  • Při kontaktu s kůží  omýt zasaženou pokožku vodou a mýdlem.
  • Při kontaktu s očima vyplachovat 15 minut proudem teplé vody a vyhledat lékaře.
  • Při požití vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení a ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Bezpečnostní označení:

Xi: Dráždivý

R36: Dráždí oči

S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S 24/25: Zamezte styku s kůží a očima            

S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

Máte dotaz?

* Takto označená pole je nutné vyplnit.

Jméno*:
Email*:
Telefon:
Text vzkazu*:


Zadejte text z obrázku