ANTIFREEZE D

ANTIFREEZE D

Chladící kapalina Antifreeze DChladící kapalina Antifreeze DPopisek chladící kapaliny Antifreeze D

ANTIFREEZE D je nejnovější koncentrovaná chladicí kapalina vyvinutá na bázi etandiolu s vysoce účinnými inhibitory koroze snižující korozivní působení na materiál. Chrání všechny typy motoru včetně celohliníkových před poškozením mrazem a přehříváním v letních měsících. Chladicí kapalina je mísitelná s chladicími kapalinami obdobné specifikace, např. Sheron Antifreeze MAXI D, Fridex D Extra, Havoline XLC atd.

Tabulka ředění:

Objemové díly

ANTIFREEZE D

Objemové díly

Destilované vody

Bod tuhnutí ve °C

1

2

-20

1

1,5

-27

1

1

-40

 

 

Často kladené otázky


Jak likvidovat:

Kapalinu likvidujte ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisech. Obal zlikvidujte na základě zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a souvisejících předpisech.
Konsolidované znění zákona o odpadech najdete zde a znění zákona o obalech zde.

Balení:

ANTIFREEZE D

Katalogové číslo

EAN

1 l

408

8594024180531

5 l

409

8594024180548

25 l

410

-

55 l

411

-

200 l

412

-

Volně

413

-

Vlastnosti:

 • Nejnovější koncentrovaná chladicí kapalina založena na bázi etandiolu s vysoce účinnými inhibitory koroze (= chemické látky, které při přidání do kapaliny nebo plynu snižují korozivní působení na materiál).
 • Kapalina je určená do všech typů motorů včetně celohliníkových.
 • Chrání zařízení před poškozením mrazem a zabraňuje přehřátí motoru.
 • Prodloužená výměnná lhůta činí 5 let.
 • První plnění koncernových vozů VW. Odpovídá normě VW TL 774D.
 • Produkt je vyráběn firmou ARTECO Belgie, dceřiné společnosti Texaco a TotalFinaElf.
 • Chladicí kapalina je mísitelná s chladícími kapalinami obdobné specifikace, např. Sheron Antifreeze MAXI D, Fridex D Extra, Havoline XLC atd.
 • Kapalina ANTIFREEZE D má růžovofialovou barvu.

 První pomoc:

 • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
 • V případě nadýchání přenést postiženého na čerstvý vzduch, tělesný klid.
 • Při kontaktu s kůží  omýt zasaženou pokožku vodou a mýdlem, opláchnout a převléknout.
 • Při kontaktu s očima ihned vypláchnout proudem čisté vody, popř. vyhledat lékaře.
 • Při požití vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení a ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Bezpečnostní označení:

Xn: Zdraví škodlivý

R22: Zdraví škodlivý při požití

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí

Máte dotaz?

* Takto označená pole je nutné vyplnit.

Jméno*:
Email*:
Telefon:
Text vzkazu*:


Zadejte text z obrázku